تبلیغات
html> دست نوشته های مرد خوابزده
شپروتکا
جمعه 10 اردیبهشت 1389
!
می‌دونی دردش کجاست؟ اون‌جا که تا چشم کار می‌کنه سکوت‌ه و سکوت. انگار که از اول چیزی نبوده. با خودت فکر می‌کنی «یعنی همه رو از یاد برده؟»
دردش این‌جاست که به خودت می‌گی: «آره، گمونم همه رو از یاد برده. درست جوری که انگار از اول چیزی نبوده.»

ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مردخوابزده