تبلیغات
html> دست نوشته های مرد خوابزده
شپروتکا
شنبه 9 تیر 1386

عزیزم کاش باور کنی که گاهی توی زندگی ام دودوتایی هست که پنج میشود.من حتی سه سه تایی را دیده ام که ده شد و کف همه را برید.فقط کافیست طوری ببینی که میخواهی ببینی آنوقت چه فرقی میکند سه پنج تا پونزده نشد.صورت مساله را به خاطر بسپارو به روش خودت حلش کن.

زورچپون : یا امام حسین به حق همین محرمت یه کاری کن اینا بفهمن انرژی هسته ای حق مسلم اوناست و بی خیال شن ....


ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مردخوابزده