تبلیغات
html> دست نوشته های مرد خوابزده
شپروتکا
شنبه 9 تیر 1386

خواب دیدم سیندرلا شدم ...

 همه چیز داشت خوب پیش می رفت که یک دفعه یکی به نامادریم گفت : شاه رو کشتند و تنها یک لنگه کفش جا مونده ... دخترات و جمع کن ...

زور چپون : مشکلات من هرگز از بین نمیره فقط از صورتی به صورت دیگر تبدیل میشود!


ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مردخوابزده