تبلیغات
html> دست نوشته های مرد خوابزده
شپروتکا
شنبه 9 تیر 1386

پروردگار محترم؛

احتراما، نظر به اینکه طی بررسی های به عمل آمده توسط اینجانب، علی رغم تمام نعمات و افاضات حضرتعالی در مراحل مختلف زندگی به این حقیر، به هیچ جایی نرسیده و موجبات شرمساریِ نسل بشریت را فراهم آورده م، متمنی است پیرو تبصرهء سوم بند اول قرارداد آفرینش، مورخ ۱/۱/۱، معقده فیمابین ابرجد اینجانب- مشهور به « آدم » - و حضرتعالی، استعفای این حقیر را از مقامِ « انسانیت‌ » بپذیرید. بدیهی است مِن بعد اینجانب هیچ گونه مسوولیتی در قبال انسانی بودن رفتار و گفتار خویش را نخواهم پذیرفت. مستدعی است در صورت نیاز به اخذ حیات، لطفا مراتب را هر چه سریعتر به اطلاع عزرائیل برسانید.ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مردخوابزده