تبلیغات
html> دست نوشته های مرد خوابزده
شپروتکا
شنبه 9 تیر 1386

چشم های ناز ِ تو
ابروان ِ عاشق ِ همیشه در نماز ِ تو
راه بسته بر خیال ِ من
دکمه های ِ باز ِ تو

آسمان ِ آبی ِ تنت
ابرهای ِ پیراهنت
من پی ِ زلال ِ روح ِ تو به آب می زنم
 در میان ِ موج های ِ دامنت

رقص ِ لاله های وحشی ِ لبات
سرخی ِ غروب آفتاب
منتهای ِ گندمین ِ گونه هات
این منم که رفته ام به خواب
در میان ِ سایه سار پلک هات

دست های تو درون ِ دس

باد شو
بهار می شوم
با تو تا همیشه بی قرار می شوم

زورچپون : حتی تصورش رو هم نمیکنید که من عیدی چی گرفتم فقط موندم چه طور باید تشکر کنم از این توپولی خوابالوی دوست داشتنی

چشم های ناز ِ تو
ابروان ِ عاشق ِ همیشه در نماز ِ تو
راه بسته بر خیال ِ من
دکمه های ِ باز ِ تو

آسمان ِ آبی ِ تنت
ابرهای ِ پیراهنت
من پی ِ زلال ِ روح ِ تو به آب می زنم
 در میان ِ موج های ِ دامنت


ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مردخوابزده