تبلیغات
html> دست نوشته های مرد خوابزده
شپروتکا
شنبه 9 تیر 1386

بعضی عشقا شبیه آدمن. فقط خاصیتشون اینه كه اولین

 بعضی عشقا شبیه نوحن. فقط از ترس طوفان طرف تو میان

 بعضی عشقا مثل ابراهیمن. باید توش همه چی تو قربانی كنی

بعضی عشقا مثل موسان.یه خورده كه دور بشی جات و یه گوساله پر میكنه

 بعضی عشقا مثل مسیحن. آخرش آدم و به صلیب می كشن

زورچپون : عطف به گفته مرد خواب زده در باره انواع شوهر


ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مردخوابزده