تبلیغات
html> دست نوشته های مرد خوابزده
شپروتکا
شنبه 9 تیر 1386
جل الخالق آدم توی این دو روز زندگی کوتاهش چه چیزها که نمی بینه ! امان از دست این تکنولوژی که زندگی واسه ما نذاشته ........... بعد از کلی فکر کردن بلند میشی کاراتو میکنی توی این گرما پیاده راه می افتی میروی تا سر خیابون تا سوپر علی آقا یک عالمه پول میدی چیپس میخری دوباره همون راه رو پیاده بر میگردی میرسی خونه چیپس رو باز میکنی اولیش رو که میخوری می بینی ای بابا ! این که مزه نون پنیر توی یخچالمون رو میده
ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مردخوابزده