تبلیغات
html> دست نوشته های مرد خوابزده
شپروتکا
دوشنبه 25 تیر 1386

صبح که شد، آدم هرکاری کرد حوا از خواب بلند نشد. خدا گفت تنها راهش سیبه که فقط روی زمین هست. آدم بار و بندیلش رو بست و از بهشت به هوای پیدا کردن سیب بیرون زد. ما همه تو خواب حواییم تا آدم برگرده و واسه بیداری حوا سیب بیاره


ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مردخوابزده