تبلیغات
html> دست نوشته های مرد خوابزده
شپروتکا
شنبه 10 شهریور 1386

پروردگارا! چون مرا از یاد ببری من هم تو را از یاد خواهم برد! چرا عبرت نمی گیری؟

زور چپون : تا حالا نشده بود توی دو تا مکالمه تلفنی که سر جمع ۱۰ دقیقه هم نمیشد اینقدر پشت سر هم گند بزنم ! قسمت ضایع ماجرا اینجاست که برای ماست مالی کردن سوتی قبلی یک سوتی گنده تر میدادم ! خدا رحم کرد که هر دوبار خداحافظی رو پرت کردی بغلم وگرنه به گندزدنهای سریالیم ادامه میدادم


ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مردخوابزده