تبلیغات
html> دست نوشته های مرد خوابزده
شپروتکا
پنجشنبه 15 شهریور 1386

خدا را اگر دیدی سلام من را برسان، بگو: دخترک قلبش را گرفته کف دستش؛ بالای بلندترین کوه منتظر است ... زیر لب می گوید: این را بگیر و آن را نه!

زورچپون: آره آرزو حق با تو بود .........


ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مردخوابزده