تبلیغات
html> دست نوشته های مرد خوابزده
شپروتکا
شنبه 26 آبان 1386
فقط خودم فقط خودت

محضر مبارک دوست جون عزیزم

سلام

احتراما بدینوسیله به استحضار سرکار میرسانم  که اینجانب مرد خوابزده فرزند آدم به شماره شناسنامه مفقوده پس از مطالعاتی فراوان و متعاقبا استنباطهای بسیار فراوان نتیجه کنکاش و بررسی های به عمل آمده توسط حقیر را به شرح ذیل به سمع و نظر سرکار میرسانم :

۱- خیلی مخلصم

۲- خیلی مخلصم به حد کافی رسا و شیوا و در خور شان شما نیست

۳- خرابتم

۴- چمنتم ( چ : چاکرتم / م : مخلصتم / ن : نوکرتم)

۵- الهی دورت بگردم

۶- قربون اون خنده های عسلیت برم

۷- دلم برات تنگ شده

۸- دوست دارم بهت بگم دیوونه

۹- دو تا پلندتو کشتم ...چلا؟...همینجولی.

۱۰ـ میدونم که حسابی این روزها از دست من دلخوری ...ولی...میخوام بهت بگم...تو در جان منی من غم ندارم...تو ایمان منی من کم ندارم.


ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مردخوابزده