تبلیغات
html> دست نوشته های مرد خوابزده
شپروتکا
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1387
ساده گیت رو ساده نگیر !
آدم گاهی پیچیده می شود گاهی هم خودش را گره می زند گوشه ی دنیا
و آنقدر چوب سادگی هایش را
می خورد که دهان عقلش از تعجب باز بماند

(مگه نه جوجوی من ؟)

زورچپون : وقتی بعد از مدت ها انتظار میبینمت تازه میفهمم چقدر دلتنگ بودم و چقدر این دلتنگی خوب است . چقدر خوب است که تو هستی که من دلتنگت شوم . چقدر خوب است که تو هستی که منتظرت باشم ......به لطف تو روزهایم پر است از این بهانه های ساده خوشبختی

ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مردخوابزده